ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, θέτοντας σε προτεραιότητα τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη μας. Αναλαμβάνουμε έργα εξυπηρετώντας ολόκληρη την Κρήτη.

  • Εκσκαφές – Εκβραχισμοί
  • Κατεδαφίσεις
  • Διαμορφώσεις Περιβάλλοντα Χώρου
  • Διαχείριση Αδρανών Υλικών
  • Ανακαινίσεις Ξενοδοχειακών μονάδων
  • Καθαρισμός και Διάστρωση παραλιών
  • Κατασκευή γηπέδων γκολφ
  • Ασφαλτικά

Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Κρήτη